Hem

Välkommen till Betelkyrkan – en församling tillhörande Equmeniakyrkan

Vi är en liten församling med ett fåtal medlemmar men med en stor verksamhet riktad mot barn och ungdomar. Den huvudsakliga verksamheten som vi som församling bedriver idag är att ge möjlighet till olika former av musikutövning. Det kan vara olika former av musikundervisning, främst i ensembleform och sång, vi har även olika körprojekt som då främst riktar sig till vuxna men som är öppna för alla åldrar.