Betelkyrkan vinter

Välkommen till Betelkyrkan

en församling tillhörande Equmeniakyrkan

Vi är en liten församling med ett fåtal medlemmar men med en stor verksamhet riktad mot barn och ungdomar. Den huvudsakliga verksamheten som vi som församling bedriver idag är att ge möjlighet till olika former av musikutövning. Det kan vara olika former av musikundervisning främst i ensembleform och sång. Vi firar även Stillhetens mässa en lördag i månaden.

Kalender

Betelkyrkan Mälarhöjden

Stillhetens mässa

En lördag varje månad kl 15 firar vi gudstjänst tillsammans enligt modellen ”Stillhetens mässa”.

Equmeniakyrkan nationellt