Betelkyrkan sommar

Välkommen till Betelkyrkan

en församling tillhörande Equmeniakyrkan

Vi är en liten församling i en liten kyrka mitt bland villorna i Mälarhöjden. Här vill vi skapa ett sammanhang där människor möter varandra med kärlek. Där vi kan hitta och vara oss själva. Utan de förväntningar, krav och sociala roller som vi annars dras med. 

Till denna mötesplats är alla välkomna oavsett bakgrund eller tro. Ett ledord för oss är öppenhet. Inför olika erfarenheter och initiativ. Inför olika vägar och uttryck. Och inte minst i att vi strävar efter att vara öppna och oförställda som människor.

Vi firar en lördag i månaden gudstjänst tillsammans enligt formatet ”Stillhetens mässa”. Se kalendariet för aktuella datum.

Vi bedriver sedan 30 år en musikskola för både unga och gamla med fokus på pop-/rock-ensemblespel. Att förmedla kultur till nya generationer ser vi som en av de största och viktigaste uppgifter som vi kan ägna oss åt. Genom möjlighet till kreativitet och eget uttryck stärks vi som människor på ett sätt som hjälper oss i alla livets skeenden.

Kalender

Betelkyrkan Mälarhöjden

Stillhetens mässa

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss enligt modellen ”Stillhetens mässa”.

Betelkyrkan Mälarhöjden

Stillhetens mässa

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss enligt modellen ”Stillhetens mässa”.

Betelkyrkan Mälarhöjden

Stillhetens mässa

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss enligt modellen ”Stillhetens mässa”.

Betelkyrkan Mälarhöjden

Stillhetens mässa

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss enligt modellen ”Stillhetens mässa”.

Equmeniakyrkan nationellt