Existentiell höst 2024

Till hösten 2024 satsar Betelkyrkan extra på temat existentiell hälsa.

Existentiell eller andlig hälsa handlar om sådant som att hitta livsmod och livsmening, att stärka vår tillit till oss själva och hitta balans i livet. Genom att stärka vår livshanteringsförmåga, vilket en god existentiell hälsa gör, kan vi bättre tackla livets oundvikliga upp- och nergångar.

Vi menar att det är detta som kristen tro och tradition i grunden går ut på. Därför vill vi att detta fokus ska genomsyra hela vår verksamhet. Till hösten satsar vi extra tydligt på aktiviteter som lyfter fram detta i vårt arbete.

Vi har samlat programmet i existentiella torsdagar och spirande lördagar.