Existentiella torsdagar

Varannan torsdag under hösten 2024 har vi ett program med fokus på existentiell hälsa. Exakta tider och datum kommer, håll utkik i kalendern.

– Samtalskväll om att hitta livets djup

Under denna kväll får du en introduktion till att förstå livet och andlighet/tro på utifrån ett existentiellt perspektiv. Det blir en del föreläsning och lika stor del enkla övningar och gemensamt samtal. Målet är inte att servera färdiga svar, för sådana har vi inte. Istället vill vi bjuda in till att utforska tillsammans.

– Samtalsgrupp där vi delar tankar om livsfrågor och livsvillkor (sex tillfällen)

Vi utgår från verktyget ”Öppna kort” som består av olika teman byggda på så kallade livsdilemman. Det är ämnen som till exempel ”tillhörighet och ensamhet” och ”tillit och tvivel”. Stora existentiella frågor som inte har någon lösning och som vi behöver hitta ett sätt att förhålla oss till. Till varje tema hör en frågor som rör hur man tänker, känner och handlar. Samtalet förs i delningsform som innebär att man inte kommenterar det andra säger. Man turas om att dela och alla får lika lång tid. Det gör att man kan slappna av i gruppen och hjälper till att bygga ett tillitsfullt och tryggt rum.

– Kontemplationsandakter

Kontemplation eller kristen djupmeditation har också kallats ”hjärtats tysta bön”. Det är en praktik som går ut på att stilla sig och öppna sig för det som är större än vi själva, kalla det Gud, Livet, Kärlek eller vad som nu fungerar för dig.

Centralt i andlighet på kristen grund är att Guds nåd och kärlek ges fritt till alla utan krav på motprestation. Detta gäller även kontemplation som mer kan ses som en metod att hitta lugn och öppna sig än en teknik som ska behärskas.

En längre workshop kommer hållas innan för att introducera metoden och det kommer även gå bra att komma lite innan varje gång om man vill ha en introduktion.