Korset i Betelkyrkan

Bildkonstnären Börje Hammarroth har gjort korset längst fram i kyrkan. Grundformen är ett kors kompletterat med en cirkel. Korset symboliserar Jesu död på korset och cirkeln en gloria med tolv taggar, en stiliserad törnekrona, som här blir ett tecken på Jesu uppståndelse från de döda. Cirkeln kan också ses som en sol, en symbol för Skaparen. Tillsammans med de tio eldslågorna på övre delen av korset, en symbol för den heliga Andens utgjutande på pingstdagen, finner vi alltså den kristna gudsbildens treenighet. Korset representerar Sonen, solen representerar Skaparen/Fadern och eldslågorna representerar Anden. I bilden finns även en symbol för dopet genom tre vågrörelser i korsets mitt.

Altarkorset i Betelkyrkan