Om musikundervsiningen

 

Om Betelkyrkans musikskola

Varje vecka har vi ca 130 elever som kommer och musicerar i Betelkyrkans. Vi undervisar i ensemble, gitarr, sång och kör. Nedan kan du läsa lite om våra olika aktiviteter samt hur du ställer dig i vår kö.

Rock- och pop-ensemble – I vår ensembleundervisning träffas 4-6 st elever en gång i veckan tillsammans med sin pedagog för att spela rock- och pop-låtar som eleverna själva väljer. Ibland skriver vi också egna låtar. I en ensemble ingår vanligtvis instrument som sång, gitarr, bas, keyboard och trummor. Varje termin får alla ensembler chans att uppträda på Betels slutkonsert! Vi har all utrustning och alla instrument i vår replokal på Betel. Man behöver inte ha några förkunskaper när man ska börja i en ensemble utan man kan vara nybörjare. Åldrar från 10 år och uppåt.

Elgitarr – Gitarr  undervisar vi i grupp om 3 4 st, Vi försöker alltid utgå från vad eleven själv vill lära sig och vilken musik eleven själv lyssnar på och anpassar undervisningen därefter. Åldrar 10 år och uppåt för gitarr.

Sång – Undervisning i sång sker i grupp. Varje vecka träffar eleverna sin sångpedagog för att öva sångteknik samt sjunga låtar som eleverna väljer tillsammans med sin pedagog.

Kör – En gång per termin har vi ett körprojekt i Betelkyrkan främst riktat till vuxna. Kören träffas under fyra övningstillfällen för att sedan framföra de inövade låtarna, kompade av elev-banden från Betel. Varje termin har kören ett speciellt musiktema; redan avverkade teman har varit b.la. Bob Dylan, Beatles, Leonard Cohen, Dolly Parton och gospel.

Sommarkollo – En vecka när skolan slutat och i början av augusti varje år har vi ett dag-sommarkollo för barn i åldrarna 10 och uppåt. På kollot sysslar vi med ensemblespel, kör, musiklekar, låtskrivande, brännboll och andra aktiviteter.

Ställa sig i kö – Är du intresserad av att börja hos oss anmäler du dig under länken ”Ställa sig i kö”. Vi kontaktar dig när det blir plats. Vid ensemblespel kan man med fördel anmäla sig ihop med kompisar som man vill spela med. Man kan börja hos oss som nybörjare.

Vår filosofi är att hålla hög kvalité på undervisningen men att musikundervisningen inte bara ska främja elevens musikaliska utveckling. I de olika grupperna tränas eleven också i ansvar, samarbete och man får upptäcka vad glädjen i musiken och god gemenskap kan ge. Det är 6 lärare som undervisar här, alla med olika musikutbildningar i bagaget. Betelkyrkans musikskola har ett nära samarbete med studieförbundet Bilda.