Vi välkomnar Tomas Walch som församlingsutvecklare

Krister Karlsson tar emot Tomas Walch som församlingsutvecklare

Vi i Betelkyrkan är glada över att det här året kunna välkomna Tomas Walch som församlingsutvecklare. Tomas är utbildad teolog med speciell inriktning mot existentiella frågor och själavård. Han har länge experimenterat med nya sätt att göra kyrka på, erfarenheter vi hoppas ska komma till användning även hos oss i Betelkyrkan. 

Här kommer han driva ett arbete med syfte att tillgängliggöra och synliggöra Betelkyrkan som ”kyrkan mitt i byn”. I detta ingår bland annat att leda och utveckla gudstjänster och andra samlingar. Vi kommer också med Tomas hjälp till hösten kunna utöka församlingens verksamhet med samtalsgrupper, föreläsningar och workshops.

Tomas tjänst är på 25% och möjliggjord genom bidrag från Equmeniakyrkan region Stockholm.