Musikskolan

Musikverksamhet

Varje vecka har vi ca 140 elever som kommer och musicerar i Betelkyrkans musikskola. Vi undervisar i ensemble (dvs rock/popband), gitarr, och sång. Nedan kan du läsa lite om våra olika aktiviteter samt hur du ställer dig i vår kö (klicka här för att gå direkt till sidan för köanmälan).

Rock- och pop-ensemble – I vår ensembleundervisning träffas 3-6 st elever en gång i veckan tillsammans med sin pedagog för att spela rock- och pop-låtar som eleverna själva väljer. Ibland skriver vi också egna låtar. I en ensemble ingår vanligtvis instrument som sång, gitarr, bas, keyboard och trummor. Varje termin får alla ensembler chans att uppträda på Betels slutkonsert! Vi har all utrustning och alla instrument i vår replokal på Betel. Man behöver inte ha några förkunskaper när man ska börja i en ensemble utan man kan vara nybörjare. Åldrar från 10 år och uppåt, vi tar även emot vuxna. Undervisningen sker måndag – fredag, lärare: Axel Nilsson. Oliver Britts och Elias Lang

Piano – För närvarande kan vi ej erbjuda pianoundervisning.

Gitarr – vi erbjuder undervisning i grupp om i första hand 3 deltaga. Vi försöker alltid utgå från vad eleven själv vill lära sig och vilken musik eleven själv lyssnar på och anpassar undervisningen därefter. Lektionen är 45 minuter. Vi har både akustiska gitarrer och elgitarrer (man behöver inte ta med dig egen). Undervisning sker: Måndagar, Lärare: Axel Nilsson

Sång – vi erbjuder sångundervisning i grupp om i första hand 3 deltagare.  Varje vecka träffar eleverna sin sångpedagog för att öva sångteknik samt sjunga låtar som eleverna väljer tillsammans med sin pedagog. Lektionen är 45 minuter. Undervisning sker: torsdagar, Lärare: Lisa Gotting

Kör – En gång per termin har vi ett körprojekt i Betelkyrkan främst riktat till vuxna. Kören träffas under fyra övningstillfällen för att sedan framföra de inövade låtarna, kompade av elev-banden från Betel. Varje termin har kören ett speciellt musiktema; redan avverkade teman har varit b.la. Bob Dylan, Beatles, Leonard Cohen, Dolly Parton och gospel. 

Sommarkollo – En vecka när skolan slutar och en vecka i början av augusti varje år har vi ett dag-sommarkollo för barn i åldrarna 10 och uppåt. På kollot sysslar vi med ensemblespel, kör, musiklekar, låtskrivande, brännboll och andra aktiviteter.

Ställa sig i kö – Är du intresserad av att börja hos oss anmäler du dig under länken ”Ställa sig i kö” (eller klicka här). Vi kontaktar dig när det blir plats, tar ni inte denna plats så står man inte kvar på väntelistan utan måste anmäla sig igen,. Vid ensemblespel kan man med fördel anmäla sig ihop med kompisar som man vill spela med. Man kan börja hos oss som nybörjare.

Vår filosofi är att hålla hög kvalité på undervisningen men att musikundervisningen inte bara ska främja elevens musikaliska utveckling – i de olika grupperna tränas eleven också i ansvar, samarbete och man får upptäcka vad glädjen i musiken och god gemenskap kan ge. Våra lärare som undervisar har olika musikutbildningar i bagaget. Betelkyrkans musikskola har  samarbetar med studieförbundet Bilda.