Björkskog

Betelkyrkan – Hägerstens baptistförsamling

Församlingen har 13 medlemmar men över 100 personer som på olika sätt deltar i den verksamhet som erbjuds av församlingen.

Betelkyrkan byggdes 1935 för den verksamhet som Stockholms första baptistförsamling (nuvarande Norrmalmskyrkan) bedrev i Mälarhöjden. Hägerstens Baptistförsamling bildades 1960. Under åren har församlingens medlemmar blivit färre men omfattningen på den verksamhet som bedrivs i kyrkan är stor. Förutom ett stort antal barn och unga som deltar i musikverksamheten så firar en Chilensk församling gudstjänst i kyrkan varje vecka. Församlingens egna gudstjänster och samlingar är få och sker i samband med olika former av framträdande från musikverksamheten

Församlingen är medlemmar i Svenska Baptistsamfundet. Baptistsamfundet är Sveriges äldsta frikyrka. Den har sitt ursprung i den baptistförsamling som bildades i Vallersvik, Frillesås, efter fem troendedop den 21 september 1848. Baptistsamfundet har tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan bildat trossamfundet Equmeniakyrkan, som från 2012 övertagit i princip all verksamhet och åtaganden som de tre bildarsamfunden tidigare haft.

Församlingens önskan är att gemenskap, gudstjänster och verksamhet ska utvecklas av dem som deltar och möts i Betelkyrkan. Vi vill att den atmosfären och den miljö som Betelkyrkan står för inbjuder människor att bli delaktiga och skapa relationer till varandra. Vi ser det som mycket angeläget att musikverksamhet och församlingsliv präglas av denna öppenhet och generositet.

Församlingen är en del av Equmeniakyrkan.

Dokument

Om krucifixet i Betelkyrkan

Bildkonstnären Börje Hammarroth har gjort krucifixet längst fram i kyrkan. Grundformen är ett kors kompletterat med en cirkel. Korset symboliserar Jesu död på korset och cirkeln en gloria med tolv taggar, en stiliserad törnekrona, som här blir ett tecken på Jesu uppståndelse från de döda. Cirkeln kan också ses som en sol, en symbol för Skaparen. Tillsammans med de tio eldslågorna på övre delen av korset, en symbol för den heliga Andens utgjutande på pingstdagen, finner vi alltså den kristna gudsbildens treenighet. Korset representerar Sonen, solen representerar Skaparen/Fadern och eldslågorna representerar Anden. I bilden finns även en symbol för dopet genom tre vågrörelser i korsets mitt.

Altarkorset i Betelkyrkan